Licitálási szabályok

Licitálni kizárólag az egyes képek alatt lehet. Minimális licitlépcső a kikiáltási ár 10%-a. A licitáló saját licitje mellett mások licitjének csak az összegét láthatja, azaz a licitálás anonim.

A licit hivatalos zárása 2023. november 18, szombat este 20:00 óra.  Az utolsó pillanatban történő ajánlatok elkerülése érdekében a licit “Soft Close / Avoid Sniping” módszerrel zárul. Ennek értelmében, a licit zárása előtti 2 percben leadott minden ajánlat az adott műre kiterjeszti az aukció zárását 5 perccel, azaz a többi mű esetében nem hosszabbodik a licit zárásának határideje. A kiterjesztett időtartamban leadott licitek esetén is tovább él a “Soft Close”.

A licit zárása után a rendszer értesíti a nyerteseket, a feladó aukcio@hetibetevo.hu. Az email tartalmazza a művek átvételének módját, a fizetési lehetőségeket. Ugyanezen email-címre írva lehet egyeztetni az átvétel módjáról is.

A nyertes művek átvétele

Az aukció után a művek 2023. november 19-én déli 12-19 óráig, november 20-21-én 15-19 óráig a Godot Kortárs Művészeti Intézetben, (Budapest, Fényes Adolf u. 21, 1037 ) vehetők át.  Ezt követően a nyerteseket értesítő e-mailben megadott elérhetőségen  kell egyeztetni az átvételről.

Az Egyesület 2,5 hónapig, 2024. február 10-ig díjmentes őrzést biztosít az aukciós nyertesek számára. Az átvétel a Király utcában történhet, melyre előzetes egyeztetés után van lehetőség, melyhez a telefonszámot e-mailben küldjük meg a nyerteseknek.

Amennyiben az aukciós nyertes 2,5 hónap után sem jelentkezik a műtárgyért, az Egyesület még további 3 hónap őrzést biztosít 2024. május 10-ig oly módon, hogy az ez alatt az időszak alatt jelentkező aukciós nyertes az átvételkor 2000 Ft/hét tárolási díjat köteles fizetni, amelyről az Egyesület átvételi elismervényt állít ki.

Amennyiben az aukciót követő 5 hónapon belül az aukciós nyertes az átvételre nem jelentkezik, a műtárgyat az Egyesület adományként kezeli és értékesíti. Az Egyesület a következő email címeken érhető el.
aukcio@hetibetevo.hu
info@hetibetevo.hu

Hozzászólások

Licitálás hozzászólásnak tekintendő. Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

 

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető, a szerződés megkötését a rendelési adatok bizonyítják), ráutaló magatartással tett jognyilatkozattal jön létre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://hetibetevo.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető (és letölthető, bármikor kinyomtatható) a következő weboldalról: https://hetibetevo.hu/aszf.

Definíciók:

Felhasználó: Bármely természetes, jogi személy, vagy szervezet, aki Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi, Szolgáltatóval szerződést köt.

Fogyasztó: Olyan Felhasználó, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Vállalkozás: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Szolgáltató:  Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a Felhasználó részére szolgáltatást nyújt, aki a Felhasználóval szerződést köt.

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: Heti Betevő Egyesület
A szolgáltató székhelye: Bem rakpart 25/A. fszt. 2.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@hetibetevo.hu
A szolgáltató cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: 0 1 0 2 0 0 0 3 0 5 9
A szolgáltató adószáma: 18619287-1-41
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve / engedélyező hatóság és engedély szám (ha van): Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
A szerződés nyelve: magyar

A weboldal címe: https://aukcio.hetibetevo.hu

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

Sütik

Ha hozzászólást írunk a honlapon, a megadott nevet, e-mail és honlap címet sütikben eltároljuk. A tárolás a kényelmi célokat szolgál azért, így a következő hozzászóláskor ezeket a mező adatokat nem kell kitölteni. A sütik lejárati ideje egy év.

Ha ellátogatunk a bejelentkezési oldalra, akkor átmeneti sütiket állítunk be annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.